Gelişmekte Olan Ülkelerin Özellikleri Nelerdir

Gelişmekte olan ülkeleri gözlemlediğimiz zaman bir çok ortak noktalarının olduğunu görebiliriz. Gelişmekte olan ülkelerde, belli bir geçiş dönemi yaşandığı da gözlemlenir. Bazıları iyi olurken bazıları da kötü durumdadır.

Bu ülkelerde ilk görülecek olanlar eğitim, sağlık, hukuk, ulaşım alanındaki hizmetlerdir. Gelişme göstererek bir çok alanda daha iyi hizmet sunabilir. Ulaşım, turizm, kültür alanında ileri gittikleri fark edilir. Ayrıca kendi tarımcılık, hayvancılık, sanayileşme ihtiyaçlarını karşılamak için bir çok yeni yatırımı olur.

Gelişmekte olan ülkelerde görülen özellikler:

Tarım ve sanayi alanında gelişmeler görülür. İnsan gücünden daha çok makineleşmeden yararlanılır. Üretim, tüketim artış gösterir.

Şehirleşme alanları artar. Alt ve üst yapı ihtiyaçları karşılanır. Nüfusta artış görülür ve iç göç daha çok şehir merkezlerine toplanır.

Tarıma ve hayvancılığa önem verilmiştir. Endüstriyel gelişmeler her alanda sağlanması hedeflenir.

Gelişmekte olan ülkelerde şehirlerdeki yaşam hızlıdır. Yeni yapıların temelleri atılır.

Hastane, okul, adliye, konut, kamu binaları gibi hizmetlere önemli yatırımlar sağlanır.

Nüfus artışı görülür.

Yaşlı nüfusu artar.

Şehirleşme alt ve üst yapı sistemleri gelişir.

Doğal afetlerle mücadele etme yöntemleri gelişir.

Siyaset, hukuk ,insan hakları alanında gelişmeler yaşanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir