Federatif Ne Demek

Dünyada birçok yönetim şekli vardır, federatif yapı bunlardan biridir. Ortak bir anayasa içerisinde birleşirler. Devleti yöneten yasama, yargı, yürütme organları vardır. Devletin kendi içinde özerklik tanınmış bölgeleri vardır. Örneğin Amerika federatif bir yapıya sahiptir. Kendi içinde eyaletlere bölünmüş fakat ortak anayasaları vardır. Anayasa çerçevesinde belirlenerek yönetilir. İç işlerinde ise özerklik sağlanmıştır.

Federatif bir yapıda eyaletler kendi kanunlarını belirleyebilir. Eyaletlerin kendi kanunlarını belirleyici unsurları vardır. Federe devletlerin kendi içinde yasama, yürütme ve yargı organları ile yönetilir. Belirleyici yasalar anayasaya aykırı olmayacak şekilde hazırlanır. İç güvenliğini sağlamak için teşkilat kurabilir, yargılama hususlarını değişebilir, düzenleme yapabilir. Bulundukları bölgelere göre hareket ederler. Ülkeden ülkeye özerklik ve yasalar değişkenlik gösterebilir. Bir eyalette yasak olan diğerinde yasak olmayabilir. Uygulamalarda vatandaşın özgürlüğü ile çelişen durumlarda üst anayasa kanunlar geçerli sayılır. Anlaşmazlık sonucunda anayasa kanunları gereğince karar verilir.

ABD’nin eyaletleri 1 federal bölge, 4 milletler topluluğu ve 50 eyaletten oluşmaktadır. Federal bölge anayasa çerçevesinde yönetilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir