Fecri Ati Edebiyatı Sanatçıları ve Eserleri

Fecr-i Ati edebiyatı 1909-1911 yılları arasında kendisini göstermiştir. Meşrutiyet döneminde Servet-i Fünun topluluğuna tepki vermek adına kurulmuş olan edebiyat sanatçılarının topluluğudur. Sanatçıların belli amaç, ilkeler doğrultusunda bir araya gelerek oluşturulmuştur. Dönemin önemli edebiyatçıları Ahmet Haşim, Yakup Kadri, Emin Bülent, Celal Sahir, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Şahabettin Süleyman, Refik Halit Karay, Ali Canip Yöntem, Faik Ali Ozansoy, Fuad Köprülü olmaktadır.

Sanat şahsi ve muhterimdir sanat anlayışı ile ortaya çıkmaktadır. Edebiyat doğrultusunda insanların çalışmaları, geliştirmeleri, dili ve toplumsal olarak ilkeleri takip edilmektedir. Balkan savaşlarının ortaya çıkması ile yapılarında değişiklikler ortaya çıkmasına neden olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir