Ekolojik Dengenin Bozulmasının Nedenleri

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için enerji ihtiyaçları vardır. Gerekli olan ihtiyaçlarını karşılamak için nükleer santrallerden yararlanırlar. Kazalar sonucu kanserli hücreler meydana gelerek yayılırlar. Radyasyondan etkilenenler yaşamları olumsuz şekilde etkilenir. Atık maddelerin yeryüzünde kendisini göstermesi canlıların yaşamlarında olumsuz izler bırakır. Örneğin tarihimizde Çernobil kazası buna bir örnektir. Çevreye yayılan radyasyon canlı hayatını doğrudan etkileyerek yok olmasına sebep olmuştur.

Soba ve kalorifer sistemlerindeki kötü kaliteli kömür diğer fosil yakıtlara göre daha zararlıdır. Canlı yaşamını etkileyerek yok olmalarına sebep olabilmektedir. Atmosferde biriken gazlar sera etkisi yaratarak iklimlerin bozulmasına neden olur. Zararlı gazları önlemek için filtreler takılarak süzülmesi gerekmektedir. Sera etkisini ele alacak olursak ozon tabakasının delinmesi ısınmalara ve ekolojik dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Zararlı gazlardan dolayı asit yağmurları oluşarak yeryüzüne zarar vermektedir. Bunların korunması için dikkat edilmesi gerekmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir