Ekber ve Erşed Sistemi Nedir

Osmanlı devletinde uygulanan sistemlerden biriside ekber ve erşed sistemidir. Hükümdar’ın vefatından sonra yerine geçecek olan kişi hanedanın en yaşlı üyesi olur buna ekber ve erşed sistemi denir.

Sistem uzun yıllar boyunca Osmanlı Devletinde kullanılmıştır. Ekber ve Erşed sistemini biraz daha açacak olursak eğer hanedanın yaşlı üyesi tahta geçerek devlet yönetimine saihp olurdu. Hanedan üyesi ise Padişah’ın birinci dereceden yakınları oğulları olurdu. Sistem sayesinde taht babadan oğla geçerdi. Çocukların en büyükleri padişah olarak atanırdı. Şehzadeler küçük yaştan itibaren devlet yönetimi konusunda eğitilerek onlara görevler verilirdi.

Sistemin konulması ile taht kavgalarının son bulması sağlanmıştır. Osmanlı bu sayede kendi içersinde yaşayacağı iç savaşlardan kurtuldu. Kafes sisteminin de konulması şehzadelerin saray içersinde yetişmesi getirilmiştir. Dışarıya çıkarak tecrübe edinemeyen şehzadeler ise toy olarak görevlerine devam etmişlerdir. Kafes yönteminden dolayı tahta geçen hanedan üyesi için askeri ve siyasi tecrübelerinin olmamasından dolayı zayıflık belirtili olarak görüldü. Devlet yönetim için büyük bir risk taşımıştır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir