Edirne Segedin Antlaşması Önemi ve Sonuçları

Edirne-Segedin Antlaşması, 1444 yılında Osmanlı Devleti ile Macaristan arasında imzalanan antlaşma olmuştur. Tarihte Osmanlılar için ilk barış antlaşması kabul edilmiştir. Osmanlıların direniş göstermesi sonucunda Balkanlarda büyük savaşlar meydana gelmiştir. Avrupa üzerinden gelen destek kuvvetleri ile II. Murad’ın teklifi üzerine Macaristan barış antlaşmasını imzalamak zorunda kalır. Osmanlıların elindeki Semendire ve diğer şehirler Sırbistana devredilir, Brankoviç’ın Sırp Krallığının onaylanmış olan oğlu serbest bırakılır. Macaristan’ın hakimiyet göstermesi ile Mahmud Çelebi için Macaristan 70.000 duka altın vererek kurtarmıştır. Antlaşma doğrultusunda hükümdarlar Kuran ve İncil’e el basarak yemin ederek barış antlaşmalarını sağlamışlardır.

Önemi
Macar saldırılarına yönelik tampon bölge oluşturuldu.
Osmanlı Balkan devletleri ile yaptığı ilk barış antlaşmasıdır.
Osmanlının zaman kazanmasını sağlamıştır.
Sınır kavramı doğrultusunda Tuna nehri sınır kabul edilmiştir.
Antlaşma ile beraber II. Murat’ın tahtını oğluna bırakma imkanı sağlanmıştır.

Sonuçları
Macaristan’dan gelecek olan saldırıları önlemiştir.
İlk kez Balkanlarda sınır kullanılarak tuna nehri sınır kabul edilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.