Düşünce Özgürlüğü İle İlgili Kompozisyon

İnsan olarak, akıl ve irade sahibi canlılar özgürce düşünür ve karar alırlar. Bu özgürlük hukuki ve ahlaki olarak insanlar için sınırlandırılmıştır. Düşünceler toplumsal düzeni bozmayacak, ahlaki kurallara uyacak, insanlara ve makamlara saygı gösterecek şekilde olmalıdır. Her insan dil, din, ırk, cinsiyet, ahlaki ve hukuki kurallara saygı göstermesi gerekiyor.

Düşünce özgürlüğüne sözlü hale gelmediği sürece dayatma ve baskı ile sınırlandırılamaz. Düşünce özgürlüğü insanların çevresinde gördüklerini yorumlama ve analiz etme duygusu olarak belirir. Düşünce engellenemez, yok edilemez ve bastırılamaz. Ancak düşünceler farklılık yarattığından dolayı engellenebilir.

Düşünceler ancak fiziksel olarak müdahaleye açıklardır. İnsanlara uygulanan çeşitli baskılar sonucunda düşünceler yayılmaz belli bir yerde kısıtlanabilir. Anayasa tarafından düşünce özgürlüğü güvence altına alınmıştır. İnsanların ahlaki, saygı çerçevesi içinde düşüncelerini ifade edebileceği vurgulanmıştır. Düşünce özgürlüğü insanlara tanınan haklar arasındandır. Bugün gelişen düşünceler insanların yaptığı hareketler doğrultusunda kendini gösterebilir. Düşünce özgürlüğü, toplumun temelinde olan ve ileriye doğru gelişmeye başlamış özelliktir. Gelişme ve kalkınmanın olması için insanların sınırlarını zorlaması gerekir.

Düşünce özgürlüğünün güvence altına alınması, insanı değerlerin korunmasını sağlamıştır. Herkes birbirlerinin özgürlük alanlarına saygı duyarak yaşamalarına imkan tanınması gerekmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir