Dünyayı Kirleten Etkenler Nelerdir

Dünya nüfusu 7 milyara ulaşmasıyla birlikte her geçen gün kirlilik artmakta. İhtiyaçların karşılanması için üretimin artması gerekmekte. Beraberine ortaya çıkan kirlilik tüm canlıların yaşamlarını olumsuz yönde etkiler.

Suyumuz, havamız ve toprağımızın kirlenmesi sonucunda canlı yaşamları azalır. En başlıca sorun insanların çevresine karşı duyarsız kalmasıdır. Tüketim arttıkça doğrusal olarak atıklarda artmakta. Doğru yerde muhafaza edilerek kirliliğin önüne geçilmeli. Atıkların önüne geçilmesi için insanların çevresine karşı duyarlı olmalı. Çevre sevgisi kazanarak çevre kirliliğinin önüne geçebilir. İhtiyacı olanını alıp fazlasını atmamalıdır. Lavabolara dökülen atık yağlar sonucunda doğa zarar görür. Atıklar su kaynaklarına karışarak ciddi sorunlar ortaya çıkar.

Sanayileşmenin ilerlemesi sonucunda kimyasal atıklar insanların yaşamlarına olumsuz etkilemekte. Fabrikaların bacalarından bırakılan zararlı gazlar doğaya yayılır. Sanayilerde üretimden sonra ortaya çıkan atıklar akarsulara karıştırılır. Doğaya atılarak çevresel sorunlara sebep olur. Kimyasal atıklar aynı zamanda gemilerle okyanuslarda batırılarak kurtulmaya çalışılır. Batan devasa boyutlardaki gemilerin içerisinde atıklar bulunur böylece kurtulmuş olurlar. Maliyetleri düşürmek için bu yöntemlere başvuran kişilere caydırıcı cezalar uygulanmalıdır. Atıkların muhafaza edilerek güvenle yok edilmesinin maliyeti yüksek olmasından dolayı okyanuslar kirletilmektedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir