Dört Büyük Mezhep Hangileridir

Dinimizde önde gelen dört büyük mezhebi vardır. Bunlar kişisel görüş, inanç ve doktrin karşılığında şekillenmiş olan mezheplerdir. Kendine özgü yönetim, kuralları bulunan mezhepler hukuk sistemini getirmektedir. Siyasi, fıkhi ve itikadi sistemlerinin değişikliğini göstermektedir.

Hanefi Mezhebi

İmam-ı Az’am Ebü Henife tarafından kuruldu. 699 yılında Kufe’de doğdu 767 yılında Bağdat’ta vefat etti. Varlıklı bir aileden gelen ilim öğrenme ve öğretmenin yanında ticaretle uğraşan alimlerdendir. Ticari hayatının yanı sıra ihtiyaçlarını yakından tanıyıp problemleri çözmesinde oldukça etkin olmuştur. Yaşamını insanların ihtiyaçlarını, dini inanç ve amellerindeki maksatları doğrultusunda şekillendirmiştir. Mezhebin önemli noktalarından biri hükmü ile aklın yorumu olmasıdır. Makul bir denge oluşturarak örf ve adetlerden delil, kamu yararına kararlar almıştır. İmam-ı Azam’ın dört bine yakın talebesi olduğu bilinmektedir.

Maliki Mezhebi

İmam Malik tarafından kurulmuştur. 711 yılında Medine’de doğdu, 795 yılında Medine’de vefat etmiştir. İmam Malik’in o dönem Medine halkına yol göstermiştir. Medinelilerin ameli, mütevatir sünnet hükmünde sayılmıştır. Meheb genellikle Mısır ve Kuzey Afrika ülkelerinde yaygındır.

Şafii Mezhebi

Kurucusu İmam Şafii’dir. 767 yılında Filistin’de dünyaya gelmiş 819 yılında Mısır’da vefat etmiştir. İmam Malik’ten Hicaz fıkhını, Ebü Hanife’nin talebesi olan İmam Muhammed’den Irak Fıkhını öğrenmiştir. İki mezhebin bir araya getirilmesi sonucunda oluşturulmuştur.

Hanbeli Mezhebi

Kurucusu İmam Ahmed b. Hanbel’dir. 780 yılında Bağdat’ta doğmuş, 855 yılında Bağdat’ta vefat etmiştir. İbadet ve muamelat konularını iki ayrı şekilde işlemiştir. İbadetle ilgili hususlar ayet ve hadislerle birlikte bulunmuştur. Günlük hayatta haram kılınan şeylerin ayet ve hadislerde açık olarak yeri yoksa mubah kılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir