Doğal Kaynakların Hızla Tükenmesinin Sebepleri Nelerdir

Bilim ve teknolojinin gelişmesi insanların üretim alanında ihtiyaçlarının artmasına neden olmuştur. İhtiyacın karşılanması adına yeryüzünde bulunan doğal kaynaklardan aşırı derecede faydalanılmaya başlanmıştır. Her geçen gün tükenmesini hızlandıran üretim, insanlığın gelecekte yaşayacağı sıkıntıların habercisi olmaktadır. Ülkemiz doğal kaynaklar, biyolojik bakımından zengin olmasına rağmen kullanılan kaynaklar tükenmesine neden olmaktadır.

Deniz, göl, akarsu, orman, doğada yaşayan bir çok canlının yok olmasına neden olur. Her geçen gün artan turizm faaliyetleri insanların ihtiyacına göre şekillenmektedir. Doğada bulunan kaynaklara zarar verecek şekilde inşaatlar, yapılar yapılmaktadır. Doğanın düzenini bozacak olan tehlikeli durumların ortaya çıkmasına nedendir. Bitkiler, hayvanlar zarar görerek doğal döngülerin zarar görmesine neden olmaktadır. Bunların ortadan kalkması için gerekli olan çalışmalar yapılarak önlemler alınabilmektedir. Doğada yaşayan bir çok canlının olduğunu düşünecek olursak doğanın dengesi bozulur. İnsanların ve hayvanların yaşamlarını etkileyen durum olup sahip olunan doğal kaynaklarında yok olmasına neden olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir