Doğal Çevre Nedir Kısaca

İnsanların ve diğer tüm canlıların birlikte yaşadığı ortama denir. çevre sosyal, fiziki, biyolojik, ekonomik ve kültürel olarak değerleri değiştirir. Çevre üzerinde canlılar belirli bir ekosistem üzerinde yaşamlarına devam ederler. Yaşamak için etçil ve otçul şekilde beslenip yaşamlarını devam ettirmektedir.

Ekosistemi oluşturan:
Üreticiler
Tüketiciler
Ayrıştırıcılar

Doğal çevrede ekoloji önemli yere sahiptir. Cansız canlıların doğal çevrede canlı varlıklar arasındaki ilişkiyi araştıran bilim dalına denir.

Doğal çevrenin kirlenmesinin nedenlerinin başında nüfus artışı, plansız kentleşme, doğal kaynakların bilinçsiz şekilde tüketimi ve plansız endüstrileşmedir.

Doğal çevre olmasaydı eğer yaşam olmazdı. Bütün canlıların birbirleri ile uyum içerisinde yaşadıkları alandır. İnsanlar sağlıklı şekilde yaşamlarına devam etmek için çevresine sahip çıkmalılar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir