Doğal Anıtların ve Tarihi Eserlerin Önemi Nedir

Doğal anıtlar ve tarihi eserler ülkemizin geçmişini, kültürel değerlerini içinde barındırmaktadır. Bir ulusun geçmişi temellerinin güçlülüğünü gösterir. Önemli bir tarihe sahipse bunu topraklarında geçmişten kalan anıtlarla göstermelidir. Yüzlerce binlerce yıllık geçmişi olan medeniyetler tarihte kendilerine ait olan eserleri günümüze ulaştırmıştır. Bugün geçmişin en önemli medeniyetlere sahip olması önem kazanmasını sağlamıştır. Doğal anıtlarımız kendiliğinden oluşması binlerce yılda bir görülür, bunlar korunmalı ve gelecek nesillere taşınmalıdır. Doğal anıtlar dünya kültürel mirası listesinde yer alarak dünya milletlerine tanıtılmaktadır.

Tarihsel ve kültürel anlamda insanların geçmişlerini bilmelerine olanak sağlar.
Tanıtımlarının yapılması turizm gelirlerinin artışını sağladığı gibi bölge halkının ihtiyaçlarını giderir.
Yeni iş alanları ortaya çıkarak insan gücüne ihtiyaç artar.
Doğal zenginlikler insanların tarih boyunca göreceği nadir anıtlardandır.

Tarihi eserlerimiz geçmiş medeniyetleri temsil eder. Sahip olan uluslar kendi tarihlerini bilirler öyle hareket ederler. Ulusların önemli yerlere gelmesinde geçmişleri oldukça önemli yere sahiptir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.