Deprem, Erozyon, Sel, Toprak Kayması, Çığ ve Yangından Nasıl Korunuruz

Doğal afetlere karşı önlem alınmadığı zaman hayatımızı baştan sona etkileyebiliyor. Ciddi yıkımlara sebep olduğu gibi can ve mal kaybına neden olur. Deprem, erozyon, çığ, toprak kayması, sel, yangın birer doğal afettir, nasıl korunacağımızı öğreneceğiz.

Deprem
Yerkabuğunun altında meydana gelen sarsıntı yüzünden yeryüzüne titreşimler şeklinde ulaşır. Yıkıcı ve yok edici olduğu gibi en çok zarar veren afetlerdendir.

Deprem kuşağının olmadığı yerleşim yerleri seçilmeli.
Yapılan inşaatlar deprem yönetmeliğine uygun ve dayanıklı olmalı.
Yüksek katlı yapılardan uzak durulmalı.
Evdeki eşyalar duvarlara sabitlenmeli.
Bilinçlenerek depremde nasıl davranacağımızı bilmeliyiz.

Erozyon
Rüzgar, yağmur gibi etkenlerden dolayı toprağın bir noktadan başka noktaya taşınmasıdır.

Bitki örtüsü korunarak ağaçlandırma çalışmaları yapılmalı.
Yamaç kesimlerde daha çok görüldüğünden dolayı bitkiler dikilmeli.
Yamaç kesimlerde tarla sahipleri bayır aşağı değil enlemesine sürmesi gerekli.
Meralar korunarak aşırı otlatmanın önüne geçilmeli.

Sel
Aşırı yağmur yağışlarından dolayı yerleşim yerlerinin suyu kaldıramamasından dolayı meydana gelmesidir.

Alt yapı çalışmaları yapılarak geliştirilmeli.
Ağaçlandırma yapılarak selin önüne geçilmeli.
Sel baskınlarına karşı koridorlar yapılarak suyun akış yönü değiştirilmeli.
Bitki örtüsü korunarak fazla otlatma yapılmamalı.

Toprak Kayması
Yamaç ve eğimli yerlerde bulunan toprağın aşağıya doğru kayması sonucunda oluşur.

Setler yapılarak toprak kayması önlenebilir.
Ağaçlandırma sayesinde toprak tutulur.
Yol, kanal, tünel, baraj yapımında yamacın bozulması önlenmeli.

Çığ
Dağlık ve yamaçlarda biriken kar kütlesinin çeşitli titreşimlerden dolayı koparak kaymasına enir.

Ağaçlandırma yapılması gereklidir.
Kar kaplı yamaç ve dağlık bölgelerde yüksek sesle konuşulmamalı.
Titreşim oluşturabilecek herhangi faktöre dikkat edilmeli.

Yangın
Belirli bir alanda çıkan ateşin yayılarak büyük alanların ateşler içerisinde kalmasıdır. Ufak kıvılcımlar dahi yangınlara sebep olabilir.

Piknik ve mangal yapılan alanlarda yakılan ateşler söndürülmeden bölgeden ayrılmamalıyız.
Bilinçli olmalıyız, araçla yolculuk ederken dışarıya atılan izmarit dahi yangına sebep olabilir.
Yangın ve duman gördüğümüz an itfaiyeye bilgi vererek yayılmadan söndürülmesini sağlamalıyız.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir