Doğal Afetler İle İlgili Sloganlar

Doğal afetlerin yıkıcı etkisine dikkat çekmek için sloganlara ses verilmeli. Dilden dile dolaştığı gibi insanların duyarlı olmasını sağlar. Bilinçli bir toplum olursak eğer depremin zararlarından en küçük şekilde kurtulabiliriz. Geleceğimize mutlu ve güzel bir hayatla devam edebiliriz.

Deprem değil, tedbirsizlik öldürür.

İnsan hayatı beton yığınlarından çok daha değerli.

Taş baş üstünde olmasın.

Yaşanılanlar unutulmasın, tekrar yaşanmasın.

Sel değil duyarsızlık öldürür.

Çevrene koru, doğal afetten korun.

Çevrene sahip çıkarsan doğal afetlerden korunursun.

Ev yapılacak yerler yıkılmasın.

Erken uyarı bilinçlenmektir.

Çevreni kirletme, doğal afetlere sebep olma.

Çevresini koruyan doğal afetlerden korunur.

Rüzgar eken fırtına biçer.

Toprağına sahip çık heyelanı önle.

Hayvanlarını otlatma, erozyondan korun.

Doğru tarımcılık doğal afetleri önler.

Doğal afetlerden korunan gelecekten korunur.

Doğal afetlere duyarsız kalma bilinçlen.

Bilgi insanı hayata tutunmasını sağlar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir