Divan Nedir Üyeleri Kimlerdir

Osmanlı devletinin siyasi, ekonomik, askeri ve mali konularının konuşularak tartışıldığı küçük meclistir. Divan-ı Hümayun adı verilen mecliste padişahın olmadığı zamanlar Vezir-i Azam başkanlık eder. Devletin önde gelen isimleri olan Veziriazam, Kazasker, Nişancı, Kaptanı Derya, Defterdar, Yeniçeri Ağası, Rumeli beylerbeyi ve Şeyhülislam katılırdı.

Veziriazam: Padişahtan sonra devletin yönetiminde söz sahibi olan kişidir. Padişahın vekili olduğu gibi devlet yönetimden sorumludur. Padişah sefere çıkınca ülke yönetimi kendilerine aittir.

Nişancı: Tapu kadastro kayıtlarını tutar, ülkenin iç işlerinden sorumludurlar.

Kubbealtı vezirleri: Deneyimli ve bilgili devlet adamlarından oluşurdu. Divanda fikir alışverişinde bulunurlar. Günümüzde Kubbealtı vezirlerin konumu bakanlıktır.

Defterdar: Anadolu ve Rumeli’de iki ayrı defterdar bulunurdu. Devletin mal ve hazinelerinin kaydını tutardı. Ekonomi ile ilgilendiklerinden günümüzde ekonomi bakanlığına benzetilmektedir.

Kazasker: Davalara bakan kazasker, kadı ve müderrislerden oluşur.

Şeyhülislam: Dini konularda yetkili kişidir. Savaşa çıkılacağı zaman devlete fetva verme yetkisine sahiptir.

Kaptanı Derya: Denizcilik alanında ordularına komutanlık eden kişidir.

Yeniçeri ağası: Karadaki ordulara komutanlık eden kişidir.

Rumeli beylerbeyi: Rumeli’nin fethi ile oradaki en yüksek rütbedeki komutandır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.