Demokrasinin Temek İlkeleri

Demokrasi bir ulusun egemenliği ve eşitliğini simgeleyen nesnedir. Ulusların özgürlüğe ulaşmasında demokrasinin etkileri vardır. Demokrasiyi oluşturan ilkeler şöyle;

Milli egemenlik: Milletin egemenliğini ifade eden, halkın demokrasi üzerindeki etkisi ve halktan üstün güç olmadığını ifade eder.

Seçme ve seçilme hakkı: Halkına tanınan çeşitli haklar sayesinde vatandaşların seçme ve seçilme hakkı verilerek kendilerini yönetecek olan kişileri seçmeleridir. Devlet yönetiminde halkın arasından insanların olmasıdır.

Özgürlük: Kendilerine tanınan hakların başkaları ve devlet tarafından kısıtlanmayacağını ifade eder.

Eşitlik: Kanunlar önünde herkesin eşitliği, insan ayırmadan tüm vatandaşların eşit haklarının olduğunu ifade eder.

Hoşgörü: Dil, din, ırk, cinsiyet ayırt etmeksizin herkese karşı hoşgörülü davranılmasıdır.

Güçler ayrılığı: Yasama, yürütme ve yargı kuvvetlerinin birbirlerinden ayrılarak yönetilmesidir.

Demokrasi bir ülkenin en temel varlığıdır. Sağlam temeller üzerine kurulan, demokrasiyi kendisi ile benimseyenlerin geleceğidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir