Cumhuriyet Yönetiminin Getirdiği Yenilikler

Cumhuriyet Yönetiminin kabul edilmesi ile ülkemiz bütününde önemli değişiklikler yapılmıştır. Yapılan değişiklikler siyasal, toplumsal, hukuksal ve ekonomi alanlarında olmuştur. Yapılan yeniliklerde Mustafa Kemal Atatürk’ün ileri görüşlülüğünün önemli etkisi vardır.

1- Siyasal Yenilikler:

Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin İlan Edilmesi (29 Ekim 1923)
Halifeliğin Kaldırılması (3 Mart 1924)

2- Toplumsal Yenilikler:

Kadın ve erkeklere eşit haklar verilmesi (1926 – 1934)
Şapka ve Kıyafet yeniliği (25 Kasım 1925)
Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Soyadı kanunun çıkarılması (21 Haziran 1934) Bu kanun ile Mustafa Kemal’e “Atatürk” soyadı verilmiştir.
Lakap ve Unvanların Kaldırılması (26 Kasım 1934)
Saat, Takvim ve Uzunluk ölçülerinde değişiklikler yapılması (1925 – 1931)

3- Hukuksal Yenilikler:

Mecellenin Kaldırılması (1924 – 1937)
Türk Medeni Kanununun çıkarılması (1924 – 1937)

4- Eğitim ve Kültür Alanındaki Yenilikler:

Öğretimin Tek Çatı Altında Toplanması (3 Mart 1924)
Yeni Türk Harflerinin Kabul Edilmesi (1 Kasım 1928)
Türk Dil ve Tarih Kurumlarının Kurulması (1931 – 1932)
Üniversite Öğreniminin Düzenlenmesi (31 Mayıs 1933)
Güzel Sanatlarda Yeniliklerin Yapılması

5- Ekonomi Alanında Yenilikler:

Aşar vergisinin kaldırılması
Çiftçinin özendirilmesi
Örnek çiftliklerin kurulması
Sanayi Teşvik Kanunu’nun çıkarılıp sanayi kuruluşlarının kurulması
I. ve II. Kalkınma Planlarının uygulanmaya başlanması (1933 – 1937)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir