Çoğulcu ve Çoğunlukçu Demokrasi Nedir

Çoğulcu demokrasi, çoğunluğun mutlak hakimiyet ile yönetimi reddeden, azınlıklarında siyasal kültürel haklarının olmasını kabul gören demokrasi anlayışıdır. Demokraside çoğunluğun tek başıma hakimiyet altına alarak yönetimde tek başına söz olma hakkını kabul etmez. Azınlık (muhalefet) söz hakkı sahibi olup alınacak kararlarda etkisinin varlığını gören demokrasi çeşidi olmuştur. Çoğulcu demokrasinin devlet yönetiminde önemli katkısı var, acelece ve düşünmeden alınan kararların hızlı şekilde işleme geçilmesini önlemektedir.

Çoğulcu demokrasinin özellikleri;
Çok partili sistem
İktidarın bölüşülmesi
Güçler ayrılığı
Yürütme gücü geniş partiler koalisyonu sayesinde yapılması
Hükümetin yetkilerinin anayasa tarafından kısıtlanması

Çoğunlukçu demokrasi, yönetimde mutlak güç olarak görülmesi. Çoğunluğun aldığı kararlar sayesinde danışmadan ve çoğunluğun adına hareket etme durumudur. Yasa, azınlık hakları, kuvvetler ayrılığı gibi çoğulcu demokrasidir. Diktatörlük gibi yönetim şekline benzetilir, sahip olduğu çoğunluk sayesinde kararları verebilme ve hesap vermeyen bir yönetim şekli olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir