Çevremizdeki Doğal Kaynaklara Örnek

Doğal kaynaklar doğada kendiliğinden bulunan insan yaşamı için önemli olan kaynaklardır. Doğada bulunduklarından dolayı insanlar çeşitli yöntemlerle bunları kullanılabilir haline getiriyorlar. Canlı ve cansız olarak ikiye ayrılan kaynaklardır.

Canlı doğal kaynaklar bitkiler ve mikroorganizmalardır. Doğada çeşitli şekillerde bulunurlar. Doğada bulunan cansız varlıklar ise hava, su, toprak, madenler, oksijen gibi doğal kaynaklarımızdır.

Doğal kaynaklarının oluşumunda hayvanlar, bitki örtüsü, iklim, madenler zaman içersinde kaynak haline dönüşürler. Doğal Hayatı Koruma Derneği tarafından doğal kaynaklar koruma altına alınmıştır. Zaman içersinde kullanımı artarak tükenme aşamasına kadar yaklaşıyor. Çevremizdeki doğal kaynakların azalması küresel ısınmanın ortaya çıkmasını sağlamıştır. Canlılar için en doğal kaynaklar su olup yaşamın ana maddesidir.

Çevremizde gördüğümüz doğal kaynaklar: su, bitki örtüsü, hayvanlar, petrol, toprak, madenler, hava, oksijen.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir