Beşik Uleması Sistemi Nedir

Ulema sistemi dine dayalı sistemdir. Dini yorumlayan, hadisleri açıklayan alim insanlara ulema adı verilmiştir. İslamiyet’in doğuşu ile ulema sistemi ortaya çıkmıştır. Ulemalar Müslüman ülkelere, saraylara tahsis edilerek dini yorumlayarak doğruyu göstermek için görevler almışlardır. Yıllar boyunca ulema sistemi hızla gelişme göstermiştir. Osmanlı Devleti’nde ulema sistemi zaman içerisinde önemli yere sahip olmuştur.

Ulema sisteminin ortaya çıkmasıyla beşik ulema sistemini de beraberinde getirmiştir. O dönemlerde oğullar babalarının mesleklerini devam ettirirlerdi. Alim bir insanın çocuğu olduğunda “beşik uleması” deniliyordu. Alimin oğlu alim anlayışı ortaya çıkmıştır. Ulema sınıfı toplumun ileri gelenlerinden oluşmaya başlamıştır.

Beşik uleması sisteminde ulemalık kan yoluyla geçtiğine inanılırdı. Babadan oğula geçen ulemalık devam ettirilirdi. Her kim alimin çocuğu olursa aynı haklardan yararlanırdı. 18. Yüzyılın sonlarına doğru ulema sınıf yeniliklere karşı çıkmaya başlamıştır. Devletin çıkarlarına karşı ters düşünceleri savunmuş, toplum içinde huzursuzluklar yaratmışlardır. Cumhuriyet ilan edilene kadar ulema sistemi devamlılığını sağlamış, Cumhuriyetten sonra ulema sistemi tamamen kaldırılmıştır. Bugün ulemanın görevlerini diyanet işleri başkanlığı yapmaktadır.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir