Balkan Savaşlarının Nedenleri ve Sonuçları (1912-1913)

Yunanistan, Sırbistan, Karadağ ve Bulgaristan kendi aralarında Osmanlı İmparatorluğunun topraklarını paylaşarak fetihlere başladılar. Osmanlı topraklarını korumak için çeşitli mücadeleler içerisinde kendisini buldu. Trablusgarp savaşından dolayı 1912 yılında Karadağ Osmanlıya saldırıya geçmiştir.

Bakan savaşlarının nedenleri;
Rusya’nın Osmanlı karşıtı siyasete başlaması, Balkan devletlerinin destekleyerek Osmanlıya karşı ayaklanma başlatma çabaları olmuştur.

Balkan savaşlarının sonuçları;
Osmanlı devleti balkanlardaki gücünü kaybetmiştir. Ege Adaları, Makedonya bağımsızlık kazanmıştır.

Birinci meşrutiyetten bu yana gelen Osmanlıcılık görüşleri önemini yitirdi. Türkçülük politikası değer kazandı.

İttihat ve Terakki Cemiyeti Bab-ı Ali baskınıyla yönetime el koydu.

Bugünkü Türk-Bulgar sınırlarının belirlenmesini sağlamıştır.

Yüz binlerce Türk Balkanlardan kovularak Doğu Trakya ve Anadolu’ya göç etmeleri zorlandı.

Savaşın sonrasında İttihat ve Terakki Fıkrası yöneticileri orduda değişiklikler yapma kararı aldı. Düzenli ordu kuruması adına çalışmalar başlatıldı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir