Bakanlar Kurulunun Görev ve Yetkileri

Bakanlar kurulu yasama organındaki güçler birliğinin toplanması sonucunda iç ve dış siyasetinin saptanması sonucunda elde edilir. Meclis’in kararları ele alarak çalışmalarına devam ederler. Meclise karşı sorumlu olup aldığı kararlar milletin refahını ve güvenliğini sağlamak adına gerçekleşir. Gündemdeki konular görüşülerek fikir alışverişinde bulunulur. Dilendiğinde Cumhurbaşkanı tarafından toplanarak görüşmeler sağlanmaktadır. Genelde kurula Başbakan başkanlık eder. İç ve dış sorunlar masaya yatırılarak ülkenin geleceği üzerine çözümler aranılır. Bakanlar kurulu tarafından alınan kararnameler meclise sunularak onanması gerekmektedir.

Kanun tasarısı hazırlamak,
TMM çalışmalarına katılmak,
İç ve dış siyaseti belirlemek ve uygulamak,
Halkın güvenliğini ve refahını sağlayacak kararlar almak,
Milletlerarası antlaşmalar yapmak,
Genel Kurmay Başkanını seçmek,
Bütçe hesaplamaları ve tasarımlarını yapmak,
Milli güvenliği sağlamak,
Seferberlik, olağanüstü hal ve sıkıyönetim ilan etmek,
Anayasa ve kanunların verdiği görevleri yerine getirmek.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir