Babiller Hakkında Kısa Bilgi

Mezopotamya’da hüküm süren uygarlıklardandır. M.Ö. 1894 yılında kurulmuş uzun yıllar boyunca burada hüküm sürmüştür. Sümer ve Akad topraklarının üzerinde yaşamlarına devam etmiştir. Bugünkü konumu Irak’ın El Hilla kasabasının üzerine gelmektedir. Yönetim şekli krallıktır. Babiller astronomi ve tıp alanında büyük gelişmeler sağlamıştır. Babiller’in başkenti isminden alarak Babil vermişlerdir.

İnançları çoklu tanrıdır. Birden çok tanrılı inançlara hakim olmuştur. Krallarına olan inançları tanrı gibi görmelerini sağlamıştır. Kuşaklardan kuşaklara aktarılmış.

Astronomi ve tıp alanında ilgilenmiş olmaları bilime verdikleri önemi göstermektedir. Babil uygarlığının tarihteki en önemli özelliği ilk anayasayı yapmaları olmuştur. Babil kralı tarafından yapılmış, yapılan anayasaya Hammurabi kanunları denir. Ağır cezaları ve kısasa kısas kanunları yer alırdı. Babil topraklarında asma bahçeleri ile ün kazanmıştır. Dünyanın 7 harikalarından birisi olmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir