Aydınlanma Çağı Bilim Adamları Kimlerdir

Aydınlanma çağı, 17. yüzyıl ve 18. yüzyılda tarihsel olarak bir geçiş sağlanmıştır. Aydınlanma çağı olarak bilinip insanlığın gelişmesini sağladı. Eski geleneksel düşünceler geçerliliğini yitirerek aydınlanma çağına giriş yapmıştır. Aydınlanma çağında yaşayanlar insanlar için yeni bir dönüm noktası olmuştur. Bilim kavramı gelişerek bilim adamları ortaya çıkmıştır. Dönemin bilim insanları yaptıkları çalışmalar ile insanlığa hizmet etmiştir.

Aydınlanma çağı bilim adamları
Newton: Fizik ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
Copernik: Evrenin güneşin merkezi olduğuna dair çalışmalar yapmıştır.
Galileo: Dünyanın yuvarlak olduğunu ispatlamıştır.
Descartes: Geometri alanında çalışmalar yapmıştır.
Mozart: Müzikle ilgilenmiştir.
Jean Jacgues Rousseau: Toplumsal anlamda eserlerle ilgilenmiştir.

Aydınlanma çağının diğer bilim adamları;

– Laplace
– Francis Bacon
– David Hume
– Immanuel Kant
– Claudie Andrien Helvetius
– Ettienne Bunnot de Condillac
– Lois Rene de Caradeux de la Chalotais
– Gothold Ephraim Lessing
– Julien Offrey de Lamettrie
– Thomas Hobbes
– John Locke
– Berkeley
– Leibniz
– Denis Diderot
– d’Alembert
– Voltaire
– Montesquieu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir