Atom Nedir Kısaca Açıklayınız

Atom Nedir Kısa Bilgi

Maddenin en küçük yapıtaşına atom denir. Atom kelimesi dilimize Yunanca “atomos” dan girmiştir. Evrendeki tüm maddeler ve cisimler atomların bir araya gelmesi sonucunda oluşmuştur. Gözle görülmeyecek kadar küçük olup atomik kuvvet mikroskobu sayesinde incelenebilir. Maddeyi oluşturan atomlar ise çekirdek ve etrafında dönen nötron ve protonların birbirlerini itme çekme kuvveti sonucunda ortaya çıkar.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir