Atatürk’ün Sağlık Alanında Yaptığı İnkılaplar

Atatürk, Cumhuriyeti kurması ile birlikte kalkınması adına çeşitli alanlarda inkılaplar yaparak gelişmeler sağlamıştır. Hedefi Türk ulusunu yüksek mertebelere ulaştırmaktır. Önemli çalışmalarından birisi tıp alanında olmuştur, insanların sağlık alanında verilen hizmetlerden ücretsiz şekilde yararlanması hedeflenmiştir.

23 Nisan 1920 Cumhuriyetin ilanı ile sağlık alanında çalışma sağlanması adına bakanlık kurulmuştur. Sağlık hizmetlerinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı hizmete başlamıştır. İlk icraatları ülke genelinde hastaneler yapılması ile başlanmıştır. Ankara, İstanbul, Sivas, Trabzon, Erzurum ve Diyarbakır hastanelerinde yapılan sağlık hizmetleri olmaktadır.

1930 yılında Umumi Hıfzıssıhha kanunu çıkartılarak hizmetlere başlanmıştır. Hastalıklara yakalanan kişiler ücretsiz olarak tedavi edilmiştir. Başta tifo, veba, kolera, zehirlenme, çiçek, difteri gibi bulaşıcı hastalıklar üzerinde durularak çalışmalar yapılmıştır.

1933 yılında İstanbul Üniversitesinde Tıp Fakültesi bölümü açılarak sağlık alanında öğrenci yetişmesi sağlanmıştır. Geleceğin doktorları sayesinde ülke genelinde sağlık sorunlarının önüne geçilebilir olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir