Atatürk’ün Katıldığı Savaşlar ve Sıralaması

Atatürk askeri okullarda eğitim alan başarılı subaylar arasındaydı. Okuldaki başarısı öğretmenleri tarafından devamlı takdir edilmesini sağlamıştır. Hayatı cephelerde gecen Atatürk önemli savaşlarda aktif rol üstlenmiştir.

Trablusgarp Savaşı (1911-1912)
Trablusgarp bölgesinde meydana gelen savaşta İtalyan işgaline karşı Mustafa Kemal ve gönüllülerden oluşan askerler ile yerel savaşçıların bir araya gelerek düşman kuvvetlerine karşı verdikleri mücadeleye rağmen kaybedilmiştir.

Balkan Savaşları (1912-1913)
Birinci ve İkinci Bakan savaşlarını kapsamaktadır. Birinci savaşa Mustafa Kemal katılmadı, ikinci savaşta Bolayır Kolordusu Kurmay Başkanı olarak aktif rol üstlendi. Birinci Balkan Savaşında kaybedilen toprakları geri almayı başarmışlardır.

Conkbayırı Taarruzu
Mustafa Kemal’in komutasında olan askerler düşmanı bozguna uğratır. Elde edilen başarı üzerine 1 Haziran 1915 de Albay rütbesine yükseltilir.

Arıburnu ve Seddülbahir Savunması (6-7 Ağustos 1915)
Mustafa Kemal’in aldığı tedbirler sayesinde düşman püskürtülmüştür.

Birinci Anafartalar Zaferi (8 Ağustos 1915)
Anafartalar Grup Komutanlığına getirilen Albay Mustafa Kemal 10 Ağustos’ta bölgeyi düşmanlardan temizleyerek zafer elde etmiştir.

Bitlis ve Muş Topraklarının Kurtarılması (11 Mart 1916)
Kolordu komutanı görevinde olan Mustafa Kemal Diyarbakır-Muş-Bitlis cephelerinin komutanı olarak görevlendirilmiştir. 1 Nisan 1916’da Tuğgeneralliğe yükseltildi ve ardından taarruz başlatarak Bitlis ve Muş toprakları işgalden kurtarılmıştır.

Sina ve Filistin Cepheleri
7. Ordu komutanı olarak atanan ve Padişah’ın yaveri olan Mustafa Kemal ağır zahiyat vererek bölgedeki Osmanlı hakimiyetini sonlandırmıştır. Alınan yenilgiler sonucunda İstanbul’a çekilen telgraf sonucunda Mondros Mütarekesi imzalandı.

Sakarya Meydan Muharebesi (1921)
Başkomutan unvanı ile ordu düzenlenerek Sakarya nehri kıyılarında Yunan ordusu ile karşılaşılmıştır. İlk başta savunma ardından taarruza geçerek Yunanlılar vatanımızdan kovulmuştur.

Büyük Taarruz (Başkomutanlık Meydan Muharebesi)
Türk ordusu verdiği mücadele sonucunda oldukça yorulmuştur. Bunu fırsat bilen Yunanlılar taarruz planı yapmaktaydı. Atatürk’ün emrindeki Fevzi Paşa ve İnönü Paşa emrindeki ordular büyük taarruza geçerek düşman kuvvetlerini vatan topraklarından temizleyerek savaş dönemini bitirmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir