Atatürk Türk Toplumunun Yaşantısını Nasıl Değiştirmiştir

Cumhuriyet’in ilanı ile birlikte Atatürk Türk toplumunun kaderini kökten değiştirmiştir. Osmanlı Devleti döneminde yaşam şartları oldukça kısıtlı olmaktaydı. Cumhuriyetin gelmesiyle beraber Türk toplumu inkılaplar ve yenilikler sayesinde haklara sahip olmuşlardır. Toplumsal olarak gelişme göstererek modernleşme de önemli rol sahibi oldular. Cumhuriyet tarihinde kısa zamanda yapılan yenilikler uygulamaya geçilerek insanlığa faydalı hal almıştır. Türk ceza kanununda değişiklikler medeni kanunu, ceza kanunu, ticaret ve borçlar kanunu gibi kanunlar getirildi. Kadınlarla sosyal alanda statü kazandırıldı. Seçme ve seçilme haklarıyla beraber kadınlar Türk toplumunda değer sahibi olmuştur.

Toplumsal inkılapların yapılması kıyafet ve şapka kanunuyla canlanarak gelişme göstermiştir. Toplumda kılık kıyafet bakımından Avrupalı devletlere uyum sağlanmıştır. Ölçü birimleri değiştirilerek daha hesaplı olmuştur. Türk toplumunda inşa yapılarında değişim beklenirken bu sayede sağlanmış olmuştur. İnkılaplar günümüzün insanların yaşamlarına ışık tutmuştur. Modern, çağdaş ve gelişmiş ülkeler seviyesine ulaştırmıştır.

Atatürk’ün en büyük arzusu Türk toplumunun çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşmasıdır. Bunun gerçekleşmesi için inkılaplar yaparak Avrupalı ülkeleri örnek alıp gelişme göstermiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir