Atatürk İnkılapları Nelerdir

Atatürk inkılapları yapmasındaki amacı Türk milletinin zorlu dönemlerden geçmiş olup dünya ülkelerine göre geri kalmasıdır. Çağdaş uygarlıklar seviyesine yükseltmek için yeniliklerin gerekli olduğunu ön görmüştür. Osmanlı devleti döneminde Türk toprakları önemini kaybettiğinden dolayı tekrar kazanılması gerekliydi. Ülke ekonomisi oldukça zor durumda olduğundan dolayı çeşitli çalışmalar gerçekleştirilerek üretime geçilmiştir. Türk milleti savaşlardan dolayı yorgun, ülkenin dört bir yanın harabeye dönmüş olması için üretim gerekliydi. Osmanlı yönetiminde padişahın canının ve tahtının derdine düşmüş olması ülkenin gidişatını bozmuştur.

Atatürk’ün yaptığı inkılaplar tarih şeridi ile birlikte.

Saltanatın kaldırılması (1 Kasım 1922)
Cumhuriyetin ilanı (29 Ekim 1923)
Halifeliğin kaldırılması (3 Mart 1924)
Şeriye ve Evkaf Vekâleti’nin kaldırılması (3 Mart 1924)
Eğitim ve öğretim devrimi (3 Mart 1924)
Şapka ve kıyafet devrimi (25 Kasım 1925)
Tarikatların kaldırılması, tekke ve zaviyelerin kapatılması (30 Kasım 1925)
Medeni Kanun’un kabulü (17 Şubat 1926)
Laikliğin kabulü (1928-1937)
Harf ya da yazı devrimi (1 Kasım 1928)
Tarih anlayışında gerçeğe dönüş (12 Nisan 1931)
Takvim, saat ve ölçülerde değişiklik (1925 ve 1931)
Dil devrimi (12 Temmuz 1932)
Kadın haklarının tanınması (1930-1933 ve 1934)
Soyadı yasasının kabulü (21 Haziran 1934)
Lakap ve Unvanların Kaldırıldığına Dair Kanun (26 Kasım 1934)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir