Atatürk İlkelerini Açıklayınız Kısa

Ülkemizin çağdaşlaşması ve medeniyetler seviyesine yükselmesi için Atatürk Devrimleri ile eşleşen fikir ve düşüncelerden oluşmuş ilkelerdir. Atatürkçü düşünce sisteminin birbirlerine bağlı olarak ilke ve devrimleri çağdaş uygarlıklar düzeyine ulaşmamız için gerekli görülmektedir.

Cumhuriyetçilik İlkesi: Milli egemenliğin yönetim şeklinin Cumhuriyet olup, halkın kendini yönetecek kişileri özgür iradeleri ile seçmesidir.

Halkçılık İlkesi: Cumhuriyet yönetim biçiminde halkın çıkarlarının ön planda olması.

Milliyetçilik İlkesi: Sahip oldukları ulusta cumhuriyet ve halkçılık biçimi ile ortak şekilde yaşama idealidir. Ulusal fertlerin bağımsızlık, koruma, özgürlük ve milletin düşüncelerinin önde gelmesidir.

Laiklik İlkesi: Din ve devlet işlerinin birbirlerinden ayrı tutulma düşüncesidir. Din ve devlet işleri bir tutularak karar alınamaz.

Devletçilik İlkesi: Ulusun kalkınması, ekonomisinin ve sosyal alanlarda geliştirilmesidir.

İnkılapçılık İlkesi: Siyasi, sosyal ve askeri alanlarda yenilik yapılarak geliştirilmesine denir. Yeniliklere açık ve destekleyici ilkedir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir