Atatürk Döneminde ve Sonrasında Kadınlara Tanınan Haklar Nelerdir

Atatürk dönemi ve sonrasında kadınlara çeşitli haklar tanınmıştır. Bunlar kadınların özgürlüğü ve toplum içinde değer kazanmalarını sağlamıştır. Kadınların sevgi ve saygı sayesinde değerleri çok daha fazla artış gösterdi. Söz hakkı olmayan kadınlar söz hakkı sahibi oldu.

1913 – Kadınların memur olarak devlet himayesinde çalıştırılmasına izin verildi.
1914 – İlk kez kadınlar için özel bir darülfünun açıldı.
1921 – Darülfünun karma eğitim sistemi benimsenmiştir.
1924 – Tevhid-i Tedrisat Kanunu ile kız ve erkeklerin eşit eğitim almaları sağlanmıştır.
1926 – Türk Medenin Kanunu ile birlikte kadınlar boşanma durumunda mal mülk, velayet alma haklarına sahip oldular.
1930 – Kadınlara belediye seçimlerinde seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır.
1933 – Köylerde muhtar ve ihtiyar meclisine katılma hakkı tanındı.
1934 – Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verildi.
1935 – Kadınlar ilk defa TBMM’de görev aldı. 18 milletvekili görev almıştır.
1950 – İlk kadın belediye başkanı seçildi.
1991 – Kadın statüsü ve sorunları genel müdürlüğü açıldı.
1995 – Kadın Bülten adı altında kadınlar için dergi çıkartıldı.
1998 – Aile içi şiddete maruz kalmış kadınlar için güvenlik önlemleri alındı.
2002 – Yeni Türk medeni kanunu yayınlandı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir