Artuklular Hakkında Kısa Bilgi

Artuklular tarihin altın sayfalarına isimlerini yazdırmışlardır. Artukoğulları olarak Türkmen emirlerinin soyundan geldikleri bilinmektedir. Türk hükümdar sülalesinden oluşmuştur. Hanedan, 1098-1232 yılları arasında Hısn Keyfa ve Amid’de, 1104-1408 arasında Mardin ve Harput’ta hüküm sürmüştür.

Siyasi birlik: Her geçen gün kuvvetlenen aile olmaktadır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun zayıflaması onların siyasal anlamda yükselmesini sağlamıştır. Başarıları sayesinden nüfusları artarak maddi bakımdan düzelmeler sağlamışlardır.

Bağımsızlık: Selçukluların egemenliğinde olarak ilerlemeler sağlamışlardır. Abbasi halifeleri döneminde nüfusları artarak kabul edildiler. Bağımsız olarak devletleri kurarak topraklar hanedanın ortak malı sayıldı. Aile içinde taht kavgası uzun süreli devam etmiştir.

Çözülme: Eyyubiler’i tanımak zorunda kalmaları siyasi ve askeri anlamda yıkım sürecini yaratmıştır.

Çöküş: Moğol istilasına uğramalarının ardından Doğu Anadolu’da Türk beylikleri kurularak baskılarından dolayı yıkıldı. Akkoyunlu ve Karakoyunlu beylikler güçlerini arttırmıştır. Hızlı yükseliş ve gelişme sağlayan devletlerden olmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir