3. Selim Döneminde Yapılan Yenilikler

1789 ve 1807 yılları arasında Osmanlı imparatorluğu üzerinde hüküm sürmüştür. Veliaht olması halinde dahi Fransız devrimi onun için bir ideal olarak görülmüştür. Fransa kralı olan XV. Lui ile ıslahat konusunda mektuplaşarak bilgi almıştır. Kendisi tahta geçtiği zaman hedefi ıslahat gerçekleştirerek insanlara haklarını vermektir.

Nizam-ı Cedit hareketi başlayarak ıslahat gerçekleşmiştir.

İrad-ı Cedit kurularak Nizam-ı Cedit’in denetlenmesini sağlamıştır.

Donanma modernleşme yolunda ilerlemeler kaydetmiştir. Gemi sayıları arttırıldı.

Mühendislik merkezleri açılarak eğitimler yapılmıştır. Türk mühendisler yabancılardan eğitim alarak bilgi sahibi olmuştur.

Yerli teşviki yapıldı, kapitülasyonların etkisi azaltıldı.

Avrupa’ya kalıcı elçiler gönderilerek oraya yerleştirildi.

Devlete bağlı matbaa kuruldu.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir