Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Son Yazılar

Müzeleri Neden Gezmeliyiz

Müzeler çeşitlerine göre tarihimizden kalan kalıntıların sergilendikleri yapılardır. Geçmişte uygarlıklardan kalan kalıntılar arkeolojik çalışmalar sonucunda gün yüzüne çıkarılır. Kazı çalışmaları sayesinde ortaya çıkan tarihi nesneler incelendikten sonra müzelerde sergilenmektedir. Geçmişte yaşanmış insanlar hakkında bilgiye ulaşmanın bir yolu arkeolojik çalışmalardır. Kazılarda keşfedilen eserler o bölgede daha önce yaşamış olan uygarlıklar hakkında bilgiler sunmaktadır. Tarih boyunca

Hukukun Temel Amacı Nedir Kısaca Bilgi

Hukuk toplumsal yasaları belirler. Hukukun olduğu yerde insanlar kurallar çerçevesinde yaşamlarını sürdürürler. Tarih boyunca hukukun olduğu toplumlarda adalet kendini tecelli etmiştir. Hukuk bir toplumun düzenli, uyum içerisinde kalmasını sağlayan unsurdur. Hukuk kurallarının varlığın, getirdiği yaptırımlar adaleti sağlar. Hukukun işlemesi için takipçileri ve yerine getiren kişiler olmalıdır. Ülkemizde hukukun uygulayıcı hakimler, savcılar, kolluk kuvvetleridir. Hukuk

Katı, Sıvı ve Gaz Maddelerin Tanecikli Yapısı Nasıldır

Maddeler doğada üç ayrı türde bulunurlar. Katı, sıvı ve gaz maddenin halleridir. Kütlesi ve hacmi olan canlı ve cansız varlıkları kapsar. Evrende bulunan her şey maddelerden oluşmuştur. Maddeler çok küçük yapı taşlarından oluşmuşlardır. Maddeyi oluşturan özellikler çeşitlerini birbirine ayırır. Doğada birçok madde bulunur, bunlar sınıflara ayrılmışlardır. Katı maddelerin yapısı sıkı ve düzenlidir. Doğada maddelerin

Galileo Güneşin Döndüğünü Nasıl İspatlamıştır

Galileo, dünyanın dönüşü hakkında görüşlerini bildirdikten sonra güneş hakkında araştırmalara başlamıştır. Teleskoptan yararlanarak astronomi alanındaki araştırmasını ilerletmiştir. Güneş sistemini incelerken güneşe odaklanmıştır. Güneş dünyamızı aydınlatan ve merkezimizde bulunan yıldızdır. Aynı zamanda dünyamızdaki yaşamın kaynağıdır. Galileo güneşi teleskopla incelerken güneş lekelerini fark etmiştir. Güneşin üzerindeki lekelerin hareket halinde olduğunu fark ettiğinde güneşinde kendi etrafında döndüğüne

İklim Konut Tiplerini Nasıl Etkiler

İklim geniş bölgeler üzerinde etkisi olan hava olayıdır. İklim yeryüzü şekillerine, konuma, toprak özelliklerine, bitki örtüsüne ve yerleşim alanlarına göre değişkenlik gösterir. Coğrafi bölgelere göre iklim çeşitleri de birbirine göre farklıdır. İnsanların yaşamlarını sürdürdüğü bölgelerde iklim yaşamları üzerinde etki yaratır. Sıcak ve soğuk iklimin olduğu yerlerde farklı konut tipleri görülür. Sıcak iklimin hakim olduğu

Yavru Bakımı Olan Hayvanlar Hangileridir

Yavru bakımı hayvanları ikiye ayırır. Hayvanlar aleminde bazı canlılar yavru bakımını üstlenirken bazıları üstlenmez. Yavru bakımı olan canlılar genelde iç döllenme ve iç gelişme gösteren canlılardır. Anne ile yavru arasında bağ oluşturarak yavruların bakımını üstlenirler. Yavruların doğup gençliğe ulaşma süresi içerisinde birçok ihtiyacı anneler tarafından karşılanır. Anne karnındaki yavru ile kurduğu bağ sayesinde doğduktan

Ülkemizde Dalga Enerjisi Nerelerde Kullanılır

Yenilenebilir ve doğadan elde edilen enerji kaynaklarından biri olan dalga enerjisi ülkemizde yeni yeni kullanılmaya başlanmıştır. Yeni projeler faaliyete geçerek ülkemizde yenilenebilir enerji kaynaklarına olan ilgi artış göstermiştir. Ülkemiz bulunduğu konum bakımından üç tarafı denizlerle çevrilidir. Dalga enerjisinden faydalanılması için uygun kıyıları vardır. Karadeniz kıyısında yıl boyunca dalga enerjisi yüksek olmaktadır. Türkiye’de ilk dalga

Kuşlar Neden Sıcak Yerlere Göç Eder Kısaca

Mevsimsel değişiklikler canlıların yaşamlarını da etkilemektedir. Kuş türleri sıcak mevsimlerde yaşamaya adapte olmuş canlılar olduğundan mevsimlere göre göç ederler. Kış mevsiminde yaşaması zor olduğundan toplu halde güneyden kuzeye, kuzeyden güneye göç ederler. Göçmen kuşlar daha iyi yaşam koşullarına sahip olmak ve besin kaynaklarını karşılamak için göç ederler. Sonbahar yaklaşırken havaların soğumasıyla beraber göç ederler.

Bilgi Güvenliği Nedir Kısaca

Günümüzde internetin kullanımı hızla yaygınlaşmasıyla birçok insan işini, kişisel bilgilerini, görsel ve yazılı metinlerini internet üzerinde göndermekte ve almaktadır. Bilginin ifşa edilmemesi ve korunması için bilgi güvenliğine ihtiyaç vardır. İnternet ortamında dijital bilginin saklanması, taşınması ve paylaşılmasında üçüncü kişilerin bu bilgilere ulaşmaması için koruma altına alınması gerekir. Günümüzde birçok banka, sanayi, işletme, finans kuruluşları

Ortaçağda Hukuk Kuralları Nelerdir

Ortaçağ da insanlar daha çok toplumun ileri gelenlerin etkisinde yaşam sürdürürdü. Krallıkların hakimiyet kurduğu yönetimlerde ülkede kanunlar kral ve yakınındakiler tarafından çıkarılırdı. Kendi menfaatlerini ön planda tutan önde gelenler hukuk kurallarında yargılanmazlardı. Ülke yönetimlerinde belirli olan hukuk kuralları önde gelenleri korumaya yönelikti. Genellikle halkın yaptıkları yargılanırdı. Kral hiçbir şekilde hukuk kurallarından etkilenmezdi. Kararları sorgulanmaz