Ülkemizin Nüfusunun Sürekli Artış Göstermesinin Nedenleri

Ülke nüfusunda önemli artışlar beraberinde sorunları getirmektedir. İhtiyaçların fazla olmasından dolayı bu sorunlar karşılanmamış olur. Sürekli artış göstermesinin belli başlı sebepleri vardır.

Doğum oranın fazla olması nüfusun artış göstermesinin başında gelmektedir. 15-49 yaş arasındaki nüfusun çocuk sahibi olmasından kaynaklı olarak nüfusta artış gösterir. Avrupa ülkelerine göre nüfusumuz 2-3 kat daha fazla haldedir. Kırsal alanlarda daha çok doğum kontrol olmamasıyla birlikte nüfusun artış gösterdiği bilinmektedir.

Göç: Savaşların olması komşu ülkelerden insanların göç etmesine sebep olmaktadır. Bugün Suriye’den yapılan göçün önemli bir kısmı buna sebep olmaktadır. Yunanistan, Bulgaristan gibi ülkelerde Türk nüfusunun fazlalığı görülebilir.

Beslenme: Tarımsal alanların fazla olması beslenme ihtiyaçlarının kolaylıkla karşılanmasını sağlamaktadır.

Eğitim: Eğitimin yüksek olan yerlerde insanlar daha parlak gelecek sahibi olmak için bu noktalara göç etmektedir.

Yaşam standartları bir çok ülkeye göre iyi olmasından kaynaklı değişenlik gösterir. Az gelişmiş ülkelerden göç meydana gelerek insan yaşamında çeşitli değişiklikler görülür. Göç almasıyla birlikte değişen nüfus devamlı hareketli olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir