Türkçeye Giren Yabancı Kelimeler

Türkçe dili dünyanın en eski ve zengin dilleri arasındadır. Türkçenin köklü tarihi gibi ilk yazılı kaynaklara ev sahipliği yapmıştır. Dünya dillerinden kabul edildiği gibi güzelliği oldukça muhteşemdir. Türkçe dilimizi düzgün kullanalım yabancı kelimelerin girmesi yüzünden bozulmaktadır. Türkçemize sahip çıkarsak milletimize ülkemize de sahip çıkmış oluruz. Atatürk ileriyi görüşlü birisi olduğundan dolayı TDK (Türk Dil Kurumu) kurarak bunun önüne geçmiştir.

perspektif : bakış açısı
entegre olmak : bütünleşmek
nıck name : takma ad
partner : eş
okeylemek : onaylamak
antipatik : sevimsiz, itici
mantalite : anlayış, zihniyet
exıt : çıkış
check etmek : kontrol etmek
feedback : geribildirim
full-tıme : tam gün
koordinasyon : eşgüdüm
absürt : saçma
adapte olmak : uyum sağlamak
laptop : dizüstü, dizüstü bilgisayar
provoke etmek : kışkırtmak
jenerasyon : nesil, kuşak
start almak : başlamak
center : merkez
relax olmak : rahatlamak
e-maıl : e-posta
komünikasyon : iletişim
cv : özgeçmiş
okey : tamam
trend : eğilim
spontane : kendiliğinden
link : bağlantı
imitasyon : taklit
save etmek : kaydetmek
optimist : iyimser
adisyon : hesap fişi
prınt out : çıktı
anons etmek : duyurmak
bodyguard : koruma
doküman : belge
izolasyon : yalıtım
data : veri
prezantasyon : sunum
fınısh : bitiş, varış
download etmek : indirmek
monoton : tekdüze
konsensus : uzlaşma
full : tam, dolu
emergency : acil
ambiyans : hava, ortam
illegal : yasadışı
tımıng (tayming) : zamanlama
caterıng : bölüm
forumdas: forumdas
revize etmek : yenilemek
global : küresel
sempatik : sevimli, canayakın
securıty : güvenlik
prınter : yazıcı
elimine etmek : elemek
objektif : nesnel, tarafsız
deklare etmek : bildirmek
star : yıldız
dizayn : tasarım
analiz : çözümleme
onlıne : çevrimiçi
kriter : ölçüt
part-time : yarı zamanlı
pesimist : karamsar
empoze etmek : dayatmak
drıver : sürücü
bye bye : hoşça kal
versiyon : sürüm, uyarlama
ekstra : fazladan

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir