Şehirlerin Gelişmesi ve Sonuçları

Şehirler gördüğü değerler doğrultusunda hızla gelişim görmektedir. Alınan göçün artması ihtiyaçların karşılanması için yeni yatırımları çekmekte. Örneğin İstanbul gibi bir şehirde milyonlarca insan yaşam sürdürmekte. İhtiyaçlarının karşılanması için önemli yatırımlar yapılmaktadır. Pazar payının yüksek olduğu İstanbul için oldukça yüksektir. Hızlı gelişimler beraberinde fayda getirirken eksikliklerde yaşanabilir.

Büyük bir şehirde iş istihdamı artar ancak nüfusun tamamının ihtiyacını karşılamayabilir. Şehri geliştiren yatırımlar ve hizmetin kalitesinin artmasıdır. Devridaim şeklinde olarak üretim artar insanlar yaşamlarını devam ettirir. Coğrafi özelliklerin elverdiği imkanlar doğrultusunda şehirde büyüme gözlemlenir. Ulaşım, deniz yolu, ticaret yollarının imkan vermesi gerekir. Deniz kıyısında bir yerde ticaret hızla büyür. İhracat ve ithalat oranları artarak bölge ekonomisi de gelişir.

İstanbul ilimiz Asya ve Avrupa kıtalarını birbirine bağlayan ilimizdir. Denize kıyı olmasıyla bir çok limana sahiptir. Konum olarak önemli yere sahiptir. Gittikçe göç almış devamlı değer görmüştür. Günümüzün ülke nüfusunun büyük kısmı İstanbul, Ankara, İzmir illerine toplanmıştır. Gelişmesi sürekli devamlılık kazanarak önü ardı kesilmemiştir. Hızla göç almaya devam etmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir