Saltanatın Kaldırılma Nedenleri

Saltanat ve halifeliğin kaldırılması bir olmamıştır. Türk milletinin alıştığı düzenin birden değişecek olmasının onların hazır olmadığı düşüncesiyle saltanat zaman içinde kaldırılmıştır. Laikleşme yolunda saltanatın kaldırılması gerekli görülerek hareket edilmiştir. Saltanat 1 Kasım 1922 tarihinde kaldırılarak Türkiye Cumhuriyeti laikleşme yolunda önemli ilerlemeler kaydetmiştir.

23 Nisan 1920’de TBMM’nin ulusal egemenlik ilkesine dayanması, saltanatlık kavramının ulusal egemenliğe ters düşmesi.

Saltanatlık kendisini ulusal olarak hükümetten daha üstün görmüştür.

İtilaf devletlerince savaşın kazanılmış olması.

Saltanatlığın ulusal egemenlik ile bağdaşmaması.

İstanbul hükümeti ve padişah kurtuluş savaşı döneminde direnişe karşı olması.

Saltanatlığın yeniliklere karşı olduğundan dolayı makamın kaldırılması gerekli olduğudur.

Ülkenin laikleşerek daha modern hale gelmesi için saltanatlığın kaldırılması, Türk milletinin daha laik şekilde yönetime sahip olması gerektiği görülmüştür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.