Rumların Kurduğu Zararlı Cemiyetler

Mavri Mira Cemiyeti: Rum cemiyetlerinin kendi arasında birleşmesi sonucunda 1919 yılında kurulmuştur. Önderliğinde Yunan hükümeti, Rum patrikhanesi ve din adamları bulunmaktaydı. Amaçları İnebolu’dan Muğla’ya kadar olan bölgeleri Yunanistan’ın işgali için hazırlamaktır. Rum gençlerinden çeteler oluşturarak Türk halkını bölgeden uzaklaştırmaktır.

Pontus Rum Cemiyeti: 1904 yılında İstanbul merkezli olarak kurulmuştur. Fener Rum Patrikhanesi tarafından alınan destekle Samsun ve Trabzon gibi illerde faaliyet göstermiştir. Amaçları Rumları tek siyasi çatı altında birleştirerek Rum Devletini kurmaktır. Karadeniz kıyılarında özellikle faaliyet göstererek Trabzon merkezli Rum Devletinin temelini atmak istemişlerdir.

Hınçak Cemiyeti: 1877 yılında İsviçre merkezli olarak kurulan yapıdır. Van, Bitlis, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Sivas ve Trabzon illerinde faaliyet göstermişlerdir. Ermenistan Devleti kurmak için illerde yapılanma başlatmıştır. Bölgede yaşayan Ermeni halklarını harekete geçirerek yasal yollarla gelişme göstermek istemişlerdir. Azınlıklar tarafından silahlı cemiyetler oluşturularak Türklere karşı saldırmışlardır.

Musevi Cemiyeti: İstanbul’da yaşayan Yahudiler tarafından kurulan teşkilattır. Kışkırtıcı faaliyetler göstererek iç savaş çıkartmaya yönelik harekete geçmişlerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.