Peygamber Efendimizin Soy Ağacı Tablosu

Hz. Muhammed’in soy ağacını incelediğimiz zaman dedesine kadar bilgi sahibi oluyoruz. Aile tablosunda dedesinin Abdulmuttalip, onun soyundan geldiğini görmekteyiz. İslam dinini Peygamberi olan Hz. Muhammed’in hayatını yakından tanımak isteyenler aile tablosundan aile soyağacını görebilir. Babasının kim olduğunu, annesinin kim olduğunu, dedesinin kim olduğunu, çocuklarının kim olduğunu tanıyabilirsiniz.

Babası: Abdullah
Amcaları: Abu Talip, Gaydak, Hacl, Haris, Kusem, Zubeyr, Hz.Hamza, Hz.Abbas, Dirar, Ebu Leheb, Mukavvim
Dedesi: Abdulmuttalip
Çocukları: İbrahim, Kasım, Abdullah, Hz.Fatıma, Rukiye, Zeynep, Ümmü Gülsüm
Torunları: Ümmü Gülsüm, Muhassin, Hz.Hüseyi, Hz.Hasan, Zeyneb (Hz.Fatıma’dan torunları)
Torunlarının çocukları: Zeyd, Rukiye (Ümmü Gülsüm’ün çocukları), Cafer, Abdullah, Sukeyne, Zeynelabidin, Fatıma, Ali (Hz. Hüseyin’in çocukları), Zeyd, Ömer, Abu Bekir, Hasan, Talha, Abdurrahman (Hz. Hasan’ın çoukları), Ali, Ümmü Gülsüm (Zeyneb’in çocukları)
Torunlarının torunları: Hüseyin, Ömer, Muhammed Bakir, Zeyd (Zeynelabidin’in çocukları), Hasan(Zeyd’in çocuğu), Abdullah, Hasan, Muhammed (Hasan’ın çocukları)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.