OECD Ülkelerinin İsimleri

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD) faaliyetlerine 1961 yılında başlamıştır. Avrupa’da Marshall Planı çerçevesinde yeni yapılanmalara başlanmıştır.

Finansal istikrarın eşzamanlı olarak üye ülkelerde aynı zamanda sağlanması. Gelişmekte olan ülkelerde halkın yaşam standartlarının iyileştirilmesi, ekonomik politikaya destek ve yardımların sağlanması, üye ülkelerde işsizlik oranının azaltılması.
Ekonomi politikasında sosyo-ekonomik eşgüdümlü gelişmeleri desteklemek.
Uluslararası yükümlülüklere uygun olan ülkelerle dünya ticaretinin geliştirilmesi ve destek vermek.
OECD’ye üye olan ülkelerin üyelik taleplerini kabul etmek, sosyo-politik ve ekonomik açıdan üç maddeyi vazgeçilmez ilkeleri olarak benimsemişlerdir.

Üye ülkeler

Avustralya
Avusturya
Belçika
Kanada
Şili
Çek Cumhuriyeti
Danimarka
Estonya
Finlandiya
Fransa
Almanya
Yunanistan
Macaristan
İzlanda
İrlanda
İsrail
İtalya
Japonya
Lüksemburg
Meksika
Hollanda
Yeni Zelanda
Norveç
Polonya
Portekiz
Slovakya
Slovenya
Güney Kore
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri

Kurucu üyeler

Avusturya
Belçika
Kanada
Danimarka
Fransa
Almanya
Yunanistan
İzlanda
İrlanda
İtalya
Lüksemburg
Hollanda
Norveç
Portekiz
İspanya
İsveç
İsviçre
Türkiye
Birleşik Krallık
Amerika Birleşik Devletleri

Kuruluş Tarihi: 30 Eylül 1961(OECD’yi oluşturan 14 Aralık 1960 tarihli Konvansiyonun yürürlüğe giriş tarihi)
Merkezi: Paris
Genel Sekreteri: Mr. Angel Gurría, Meksikalı, Haziran 2006’dan beri.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.