Misaki Milli Kararları Nelerdir Maddeler Halinde

Misaki milli, Kurtuluş savaşı zamanında çıkartılan bildiridir. Milli yemin ve Ulusal Ant anlamına gelmektedir.

Osmanlı Mebusan Meclisi, İstanbul’da 28 Ocak 1920 tarihinde toplanarak oy birliği ile Misaki Milli kararlarını resmen kabul etmiştir. 17 Şubat ile kamuoyuna duyurularak geçerli sayılmıştır. Misaki Milli kararları Türk milletinin çıkarları doğrultusunda sınırların çizilmesini sağlamıştır.

Misaki Milli Kararları
1- Mondros Ateşkesi imzalandığı zaman işgal edilmemiş bölgeler Türk yurdu sayılacaktır.
2- Kars, Ardahan ve Batum’da referanduma gidilecek.
3- Araplar kendi geleceklerini belirleyecektir. Referanduma gidilecek.
4- Batı Trakya’nın geleceği referandum ile belirlenecek.
5- İstanbul, Marmara ve Halifenin güvenliği sağlandığı zaman Boğazlar kullanıma açılacak.
6- Azınlıktaki diğer ülkeler Türk azınlığa tanınan haklar tanınacak.
7- Siyasi, mali ve adli gelişmemizi engelleyen sınırlamalar kaldırılacak.

Önemi
Milli sınırlar yeniden çizilmiştir.
Siyasi, askeri ve ekonomik alanda tam bağımsızlık sağlanmıştır.
Milli egemenlik hariç, Sivas ve Erzurum kongrelerinde alınan kararlar geçerli sayılmıştır.
Alınan kararlar TBMM tarafından kabul edilmiştir.
Milli mücadelenin siyasi program üzerinden yapılması kararlaştırılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir