Milliyetçilik Akımı Osmanlıyı Nasıl Etkiledi

Osmanlı Devleti döneminde ortaya çıkan akım ülke topraklarını bütünü ile etkilemiştir. Ziya Gökalp tarafından savunulan akım olmuştur. Osmanlı devleti yenilgiler alarak çöküş dönemine girmesinden dolayı halk oldukça rahatsız olmuştur. Yaşanan yıkımdan dolayı Türkler tek bir bayrak altında toplanarak “Turancılık” Türkçülük akımını başlattılar.

Osmanlı devleti, çok uluslu devlet olmasından milliyetçilik akımının başlamasından olayı bir çok ulus bağımsızlığını ilan ediyor. Osmanlı toprak kaybına sebebiyet vermesinden dolayı milletler arasında çatırdamalar meydana gelen olaylar yıkılışını hızlandırmış oldu.

Osmanlı Devleti milliyetçilik akımından dolayı büyük zararlar görmüştür. Bir çok ulus kendi bağımsızlığını ilan etme çabalarına girilmesine engel olunamadı. Osmanlı parçalanmaya başlanarak bağımsızlığını kuran devletler; Yunanistan, Romanya, Arnavutluk vb. Balkan ülkeleri Osmanlı’dan ayrılarak kendi ülkelerini kurmuştur.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir