Kuranda Adı Geçen Peygamberler Kaç Tane

İslam dinini kutsal kitabı olan Kur’an-ı Kerim’de adı geçen Peygamberler ve hayatlarından kısaca özet geçeceğiz. İlk peygamberden son peygambere doğru 25 tane peygamberin adı geçmektedir.

Hz. Adem
Kur’an’da adı 25 defa geçmiştir. İlk peygamber ve insandır. Tarım ile yaşamını devam ettirmiştir. Allah katında çok önemli yere sahiptir. Eşi Hz. Havva’dır.

Hz. İdris
Kur’an’da adı 2 defa geçmiştir. Bilim ile uğraşmıştır. Mesleği terzilik olarak elbise ve giysi dikmiştir.

Hz. Nuh
Kur’an’da adı 43 defa geçmiştir. Nuh suresi vardır. Kavmini sapıklıktan kurtarmak için Allah’dan yardım istemiştir. Nuh tufanı ile dünya sular altında kalmıştır. Gemi inşa ederek kavmini tufandan korumuştur.

Hz. Hud
Kur’an’da adı 10 defa geçmiştir. Yaşamı boyunca ticaretle uğraşmıştır. Kavmi için yüksek binalar inşa etmiştir.

Hz. Salih
Kur’an’da adı 8 defa geçmiştir. Semud kavminin Allah’a ibadet etmesi için gönderilmiştir.

Hz. İbrahim
Kur’an’da adı 69 defa geçmiştir. İbrahim suresi vardır. Hz. Muhammed’in büyük dedesidir. Kabe’nin inşasını yapmıştır. Firavun tarafından ateşe atılmış, ateş suya dönüşerek ateşten kurtulmuştur. İnsanlara kurban kesmeyi öğretmiştir.

Hz. Lut
Kur’an’da adı 27 defa geçmiştir. Hz. İbrahim’e iman ve onunla birlikte hicret etmiştir.

Hz. İshak
Kur’an’da adı 15 defa geçmiştir. Hz. İbrahim’in oğlu, Hz. İsmail’in kardeşidir. İsrailoğulları kavmine sapkınlıklardan kurtulmaları için gönderilmiştir.

Hz. Yakup
Kur’an’da adı 16 defa geçmiştir. Hz. İshak’ın oğludur. Hz. Yusuf’un babasıdır. Büyük bir imtihandan geçmiştir.

Hz. Yusuf
Kur’an’da adı 27 defa geçmiştir. Yakup’un on iki oğlundan biridir. Rüya tabiri yeteneği ile Mısır’da yöneticilik yapmıştır. Hz. Yusuf kıssası vardır.

Hz. Şuayb
Kur’an’da adı 11 defa geçmiştir. Allah tarafından kendine verilen konuşma yeteneği ile herkesi ikna edebilmiştir. Hilekar Meyden ve Eyke halkına iman etmeleri için gönderildiler.

Hz. Musa
Kur’an’da adı 136 defa geçmiştir. İsrailoğulları’na gönderilmiştir. Dört kutsal kitaptan biri olan Tevrat gönderilmiştir. Nil nehrini asası ile ikiye ayırmıştır.

Hz. Harun
Kur’an’da adı 20 defa geçmiştir. Hz. Musa’ya yardımcı olarak gönderilmiştir.

Hz. Davud
Kur’an’da adı 16 defa geçmiştir. Sesinin güzel olmasıyla bilinir. İlk önce Talut’un ordusunda asker daha sonra Peygamber ve ardından İsrailoğullarına kral olmuştur.

Hz. Süleyman
Kur’an’da adı 17 defa geçmiştir. Babası öldükten sonra hükümdar olmuştur. Kendisine verilen güç ile hayvanlara ve cinlere hükmetmiştir.

Hz. Eyyub
Kur’an’da adı 4 defa geçmiştir. Geçirdiği ağır hastalıkla imtihan edilmiştir. Sabrı ile bilinmektedir.

Hz. Zülküf
Kur’an’da adı 2 defa geçmiştir. Sabrıyla Allah’ın rahmetine mazhar olmuştur.

Hz. Yunus
Kur’an’da adı 4 defa geçmiştir. Yunus adında sure vardır. Ninovalılar’a gönderilmiştir.

Hz. İlyas
Kur’an’da adı 3 defa geçmiştir. İsrailoğullarına peygamber olarak gönderilmiştir.

Hz. Elyesa
Kur’an’da adı 2 defa geçmiştir. Hz. İlyas’ın yardımcısıdır.

Hz. Zekeriyya
Kur’an’da adı 7 defa geçmiştir. Hz. Meryem’i koruyan peygamberdir. İsrailoğulları tarafından öldürülmüştür.

Hz. Yahya
Kur’an’da adı 5 defa geçmiştir. Adı Allah tarafından konulmuştur.

Hz. İsa
Kur’an’da adı 25 defa geçmiştir. Babasız dünyaya ilk gelen peygamberdir. Allah tarafından çeşitli mucizeler verilmiştir. Ölüleri diriltmiş, sakatları yürütmüş, körlerin gözünü açmıştır. Doğumu Hıristiyanlar tarafından milat kabul edilmiştir. Miladi takvimin başlangıç noktası kabul edilmiştir.

Hz. Muhammed
Kur’an’da adı 4 defa geçmiştir. Kutsal kitabımız olan Kur’an-ı Kerim indirilmiştir. Son peygamber ve evrenseldir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir