Kültür Şoku Nedir

Dünya genelinde yaşanan savaşlar, ekonomik krizlere bağlı sebeplerden dolayı hızlı göçler meydana gelir. Göçler sonucunda insanların farklı bir kültürden çıkarak tamamen yabancı olduğu kültürde yaşamak zorunda kalmalarına kültür şoku denir. Çeşitli sıkıntılar, zorluklar ve bunalımlar yaşayarak yaşadıkları yerlerde oldukça sıkıntılı dönem yaşarlar. Hiç tanımadığımız yerde yaşam sürdürmek korku ve panik durumlarına sebep olabilir.

İnsanlar tanımadıkları kültürlerde kendilerine yer bulduklarında kolay alışamazlar. İster istemez yabancılık çekerek hayatlarından olumsuz etkilenirler. Kültürel farklılıklar insanların yaşamlarını olumsuz yönde etkiler. En büyük nedenlerinden birisi kendi kültürlerini terk ederek bulundukları yerin kültürlerine alışmak istemeleridir. Bunlar şüphesiz olarak kültür şokunun yaşanmasına neden olmaktadır.

Psikolojik olarak gözlemlendiğinde endişe, heyecan, hata yapma gibi sorunlarla karşılaşırlar. Gözlem evresinde kültür şoku başlayarak devam eder. Kişiler çeşitli değişimlerin olduğu yerlerde çok daha zorlu dönemler geçirmektedir. Büyük farklılıklar olmasına rağmen endişeden kurtulamayarak yaşamlarına bu denli devam ederler. Etrafında olup bitenleri seyrederken endişe duymaya devam edip korku hissederler. Kabullenme evresinde insanlar kendilerini daha rahat hissederler. Sorunları aşmış ve çevresinde olan bitenleri kabul ederek parçası olmaya hazır görürler. Kendi kültürlerinden dolayı değişimlerinde olumsuz yönde etkileri olmaktadır. Günümüzde mecburiyet dışında kültürel değişimler yaşanır ve devam eder.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir