Katı Sıvı ve Gazların Sıkıştırılabilir Özellikleri

Katı, sıvı ve gaz maddelerin sıkıştırılabilir özelliklerini incelediğimiz zaman yapı bakımından birbirlerinden farklı olmaktadır. Bunlar içinde moleküller bakımından en sıkışık olanı katılar, sıvılar ve gazlar olarak sıralanmaktadır.

Katı: Sıkıştırılması mümkün olmamaktadır. Moleküller arasında hiç boşlu bulunmadığından dolayı bir araya gelerek sıkışmalarına neden olmaz. Katı maddeler akışkan özellik göstermemektedir. Katı maddelerin esnekliği dışarıdan aldığı ısı sonucunda moleküller arasında boşluk artmasıyla görülür. Koyuldukların kapların şekillerini tam anlamıyla almazlar.

Sıvı: Molekülleri arasındaki boşluk azdır. Çok az yada hiç sıkıştırılamayacak derecedelerdir. Genelde sıkıştırılamaz olurlar. Akışkan olduklarından dolayı konuldukları kabın şeklini alırlar. Kütlesi ve hacmi bellidir.

Gaz: Molekülleri arasındaki boşluk fazladır. Katı ve sıvılara göre daha kolay sıkıştırılabilirler. Beli bir biçimi olmadıklarından dolayı akışkan yapıya sahiptirler.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir