Hititler ve Mezopotamya Uygarlıkları Arasındaki Etkileşim

Ortadoğu’da Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki yer Mezopotamya adını almıştır. Hititler, Mezopotamya toprakları üzerinde kurulan gelişmiş uygarlıklardan biridir. Yaptıkları yenilikler sayesinde kendisinden sonra kurulan uygarlıklar etkilenmiştir. Babiller, Asurlar gibi uygarlıklar tarım ve hayvancılık konusunda Hititlerin yaşamlarından etkilenmiştir. Madenleri işleyen ilk uygarlık olması bu alanda hızla gelişme sağlamıştır. Tarım ve hayvancılık konusunda Babil’ler dünya tarihine önemli miraslar bırakmıştır. Bir çok medeniyetin gelişmesine öncülük ederek yardımcı olmuştur.

M.Ö. 2000’i yıllarda Anadolu topraklarına yerleşmişlerdir. M.Ö. 7. yüzyıla kadar Mezopotamya topraklarında hakimiyet sağlamışlardır.

Anadolu’nun ilk büyük medeniyetini kurmuşlardır. Mısır ve Mezopotamya medeniyetlerinin temelinin atılmasında etkin rol oynamışlardır.

Küçük beylikler halinde Anadolu topraklarına gelmişler, birlikte büyük bir devlet kurmuşlardır.

Devletin başkenti Hattuşaş idi.

Bakır ve kalay gibi madenleri işlemekte ustalaşmışlardı. Kendileri için silah üretmeye başladılar.

Değerli topraklara sahip olmaları sürekli istilaya uğramalarına sebep olmuştur.

Hitit tarihi Eski Devlet – Yeni Devlet – Geç Hitit Devleti olmak üzere üç kısımdan oluşur.

Yeni devlet yönetiminde Hititler ve Mısırlılar arasında savaş yaşanmıştır. Ancak sonuca ulaşmadığından dolayı barış antlaşması imzalanır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.