Halkın Sosyal Sınıf ve Statülere Ayrılmasının Sonuçları Nelerdir

Toplum içinde çeşitli şartlarda yaşamlarını sürdüren insanların sosyoekonomik durumları farklılık göstermektedir. Bu durum sosyal yaşam içinde farklı statü de ve sınıflarda yer almaya neden olur. Zengin ve fakir ayrımının olduğu her yerde durum bu şekildedir. Geliri daha az olan kesimin, bu uruma karşı itirazda bulunmaları, yüksek statüde yer alanların ise, daha fazla beklenti içinde olmaları, sosyal sınıf ve statülerin kaçınılmaz sonuçlarıdır. En önemli sonuçlarından biri olarak tarihte görülen iç savaşların birçok nedeni, sosyal sınıf farklarından kaynaklanmıştır.

Sosyal Statüler ve Eşitliğin Önemi

Bütün toplumun eşit şartlara sahip olarak yaşamlarını sürdürmesi, genel toplum huzurunu sağlar. Ancak toplum içinde güçlü- güçsüz ayrımının olması ve bu nedenle çatışmaların yaşanması, eşitsizlikleri de beraberinde getirmektedir. Düşük refah seviyesinde olan kişilerin, üst statülere özenmesi ve onlar gibi olmaya çalışmaları isyanların çıkmasına ve huzursuzlukların yaşanmasına neden olur. Toplum içinde yer alan üst seviyedeki sınıfların kaynakları bitirme kendi taraflarına çekmelerinden dolayı eşitsizlik ve karşılıklı güvensizlik ortaya çıkmaktadır. Bu konuya en güzel örnek olarak Fransız ihtilali ayaklanması örnek olarak verilebilir ve sosyal sınıf çatışmalardan dolayı ortaya çıktığı bilinmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir