Haçlı Seferlerinin Nedenleri

Haçlı seferlerinin başlamasının gerekçeli sebebi Kudüs, Antakya ve İskenderiye gibi şehirlerin fethedilmesin sağlamaktır. Avrupalı din adamları tarafından oluşturulan birliğe haçlı seferleri denmiştir. Din adamlarının hedef göstermesi ile başlanmıştır. Tarih boyunca 8 haçlı seferi yapılarak harekete geçilmiştir. Seferlerin bir kaçı başarıya ulaşırken diğerleri mağlubiyet ile sonuçlandı.

Haçlı seferlerinin yapılmasında siyasi, ekonomik, sosyal, dini nedenler etkili olmuştur.

Siyasi Nedenler
Türklere karşı zayıf düşen Bizanslıların Avrupalı devletlerden yardım istemesi.
Türklerin batıya doğru ilerlemesine son vererek anayurtlarına dönmesi sağlamak.
Dere beylikleri tekrar eski güçlerine sahip olarak devlet üzerinde etkilerini sağlamaları.

Ekonomik Nedenler
İslam dünyasının zenginleşmesini önleyerek Avrupa’nın tekrar ayakları üstünde durması.
İpek ve Baharat yolunun kontrolü Müslümanlardan alarak Hıristiyanlara geçmesi.

Dini Nedenler
Müslümanların sahip olduğu Kudüs ve çevresi Hıristiyanlara geçmesi.
Hıristiyanlığın Orta Asya’da artması.
Papa ve din adamlarının güçlerinin artması.

Sosyal Nedenler
Fakir köylülerin toprak isteyerek zengin olmak istemeleri.
Şövalyelerin haçlı seferleri ile birlikte şanlarının tüm dünyaya yayılma istekleri.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir