Günümüzde Teokrasi ile Yönetilen Ülkeler Hangileridir

Dine dayalı yönetim biçimlerine teokrasi denir. Dini otoritenin ülke yönetiminde hakim olduğu yönetim biçimleridir. Dini otorite siyasi otoritenin yerini almıştır. Ülkenin yönetimi tamamen dini kurallara göre belirlenir. Dinin gereklilikleri ile kanunlar ve düzenlemeler uygulanır. Teokrasi yönetiminde din ve devlet işleri bir arada yönetilir. Anayasa, ceza, hukuk sistemi de din kurallarına göre ayarlanmıştır. Dinen uygun bulunmayan bir şeyin yapılması cezaya sebep olmaktadır. Dini kurallara hakim bir yönetiminde, kurallar dini kurallarla aynıdır. Teokrasi ile yönetiminde hukuk sisteminin kaynağı dini kurallardır. Teokrasi yönetiminde en yüksek hukuk mercii ruhban sınıfıdır. Dini ağırlığa ve öneme göre belirleme sağlanır.

Toplumsal hak ve özgürlükler dini kurallara göre yorumlanır. Eğitim, kişisel hak ve özgürlükler dini kurallara göre belirlenmiştir. Günümüzde halen teokrasi ile yönetilen ülkeler vardır. Demokratik bir ülkeden daha çok dini inançların ortaya çıktığı ülkelerdir.

  • Vatikan
  • İran
  • Afganistan
  • Pakistan
  • Moritanya
  • Suudi Arabistan

Örneğin İran’ı ele alalım. Teokrasi ile yönetilen ülkelerin başında gelmektedir. Şeriat denilen yönetim biçiminde dine uygun olmayan konularda din adamları karar verir. Adalet sisteminde hakimler yerine din adamları görev yapar. Hukuk bölümünde dinin getirdiği adalet sistemi uygulanmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.